Wordt er een cadeautje gegeven aan de juf of meester als deze jarig is?

Als een leerkracht zijn verjaardag viert, wordt dat meestal gevierd in de groep. We hebben in overleg met de ouderraad bepaald dat kinderen t/m groep 5 een aardigheidje kunnen meenemen. Met nadruk wordt gezegd ‘aardigheidje’ omdat het niet de bedoeling is dat een cadeautje voor de leerkracht overdreven wordt.

Sommige leerkrachten kiezen ervoor om hun verjaardag niet op de dag zelf te vieren, maar aan het einde van het schooljaar tijdens een zogenaamde "juffendag"