Medezeggenschap

De wet Medezeggenschap verplicht alle scholen om een medezeggenschapsraad in te stellen. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en leerkrachten. De taken en bevoegdheden zijn geregeld in het medezeggenschapsreglement. De MR heeft in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht. Daarnaast is er ook een GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke twee jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen ter vervanging van periodiek aftredende leden. De leerkrachten kiezen zelf collega’s uit hun midden. Voor de ouderleden worden verkiezingen uitgeschreven. De zittingsperiode duurt in principe 2 jaar, maar verlenging is mogelijk door herkiesbaarheid. Ouders kunnen zich aanmelden en bij meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden.

De medezeggenschapsraad van 't Kofschip bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:
Arian Prins - a@arianprins.net
Harold Kwakman - harold_kwakman@hotmail.com
Thomas Buter - thomasbuter@gmail.com
Ilona Slagter - ilonaslagter@hotmail.com

Namens het team:
Marc Jonk - mjonk@t-kofschip.nl    (Voorzitter, tevens lid GMR)
André Schilder
Anna Schilder
Amber Keizer

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten