Overblijven

Uw kind tussen de middag laten overblijven de middag op 't Kofschip is uiteraard mogelijk. De enthousiaste begeleiders, vaak zelf ouders die ook gebruik maken van de overblijfmogelijkheden, zorgen ervoor dat uw kind of kinderen tijdens de lunchpauze genieten van de meegebrachte lunch. Wilt u ervoor zorgen dat de broodtrommel en drinkbeker voorzien is van de naam van uw kind(eren)?
Daarnaast is er ook ruimte om te spelen. Om het overzicht te kunnen bewaren gebeurt dit binnen de school. 

Onze overblijforganisatie gebruikt het administratiesysteem van ‘Mijn TSO’. Dit systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan via de telefoon, tablet of computer gedaan worden. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of toch nog dagelijks de opgegeven planning tot 10.00 uur wijzigen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet Mijn TSO de aanmeldingen vast, zodat de overblijforganisatie op basis van de aangemelde kinderen de begeleiding kan inplannen. 

Belangrijk:

Afmelden kan tot 10:00 uur op de dag zelf. Na 10:00 uur zijn we genoodzaakt de overblijfkosten in rekening te brengen.

Mijn TSO
R.K. basisschool 't Kofschip
Franekerlaan 23
1132 LE Volendam
Inlogpagina: http://www.mijntso.nl/kofschip/  (ook handig te vinden op de homepage)

Registreren

Voor dit online systeem heeft u een account nodig. Wij vragen daarom alle ouders een eigen account aan te maken op http://www.mijntso.nl/kofschip. Doe dit ook als uw kind op dit moment geen gebruik maakt van de overblijf. 
Voor het registreren heeft u de volgende schoolcode nodig: 34SPwA6r
Let op: Registreren kan via een tablet, laptop of computer, niet via telefoon. Nadat u uzelf heeft geregistreerd en de oudergegevens heeft ingevuld, maakt u voor uw kind(eren) een account aan. Let op: u vult de groep in waar uw kind het nieuwe schooljaar in zit! Hierna kunt u de overblijfdagen plannen. Deze planning kunt u via tablet, laptop, computer én telefoon dagelijks wijzigen. 

Aanmeldformulier

Naast de digitale registratie, die hierboven staat beschreven, is het de bedoeling dat er eenmalig een 'papieren aanmeldformulier' ingevuld wordt.
Dit formulier kunt u hier downloaden en moet u vervolgens inleveren bij:

Audrey Koning
Johannes Vermeerhof 7
mobiel: 06-42493350/ 0299-364160

Betalingen

U betaalt € 1,75 per overblijfbeurt.
Dit systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook de dagen waarbij u bent vergeten uw kind af te melden. De overblijf heeft immers personeel ingehuurd op basis van het aantal aangemelde kinderen.
Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere twee maanden een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct via iDeal kunt betalen.
Wij gaan er vanuit dat u veel gemak ervaart van dit programma.

Vrijwilligers

De ploeg mensen die de overblijf leidt bestaat voor een deel uit ouders van onze leerlingen. Zij maken zelf ook gebruik van de overblijf. Deze vrijwilligers zijn nodig, want zonder hen hebben we tekort overblijf-leidinggevenden. De coördinator van de TSO, zie ondergetekende, vraagt daarom regelmatig of ouders zich willen aanmelden om maandelijks een overblijfbeurt mee te draaien. Voor deze taak ontvangt men een vergoeding van € 10,- per overblijfbeurt.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van onze TSO: 

Audrey Koning
Coördinator overblijf
0642493350