Wanneer krijgt mijn kind een rapport?

In het begin van het schooljaar laten wij u weten wanneer de rapporten voor de groepen 3 t/m 8 worden uitgereikt. Het schoolrapport verschaft informatie omtrent het functioneren van uw kind op het gebied van rekenen en wiskunde, Nederlandse taal, lezen, kennisgebieden, expressie, lichamelijke oefening en het gedrag van uw kind. Het rapport dient als uitgangspunt voor de rapportbespreking.