Zijn er mogelijkheden tot overblijven?

Een school is verplicht om een mogelijkheid te scheppen voor het tussen de middag laten overblijven van kinderen. De leerkrachten zijn niet verplicht om toezicht te houden op de overblijvende kinderen. In overleg met de ouders wordt dat toezicht geregeld. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de ouders.

Het schoolbestuur heeft een W.A.-verzekering afgesloten i.v.m. mogelijke schade die veroorzaakt wordt tijdens het overblijven.

Op 't Kofschip bestaat de mogelijkheid om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te laten overblijven. Er wordt gestreefd naar vaste overblijfouders. Zij ontvangen daarvoor een (onbelaste) vrijwilligersvergoeding via de administratie van de SKOV. Per kind wordt per keer een klein bedragje geïnd waarmee materiaal en spelletjes worden aangeschaft.

De coördinerende ouders hopen dat de ouders van deelnemende kinderen willen meehelpen in de organisatie van het overblijven. U wordt dan in overleg ingeroosterd voor een overblijfmiddag.

Meer antwoorden