Welkom terug op school

14 augustus 2020
Welkom terug op school

Volendam, 13 augustus 2020

                                                                                   

Beste ouders/ verzorgers,

 

De zomervakantie zit er bijna op…vanaf maandag 17 augustus gaan de deuren van de basisscholen weer open. Hopelijk heeft u allen genoten van fijne en zonnige vakantieweken, waar dan ook!

Na een lange periode van ‘onderwijs in het corona-tijdperk’ hebben we nog steeds te maken met beperkende maatregelen. Deze nemen we in het belang van onze gezondheid nog steeds serieus.

We volgen het landelijk opgestelde protocol (juni 2020) voor de basisscholen.

Met dit bericht zetten we de gezamenlijke afspraken op een rij.

 

Het ‘oude’ rooster

Vanaf 17 augustus geldt weer het normale rooster. De kinderen hebben tussen 12.00u en 13.15u vrij en gaan naar huis om te eten. Ook wordt de tussen schoolse opvang (TSO) weer georganiseerd.

De Vincentiusschool gaat definitief over op het continurooster. Deze school heeft dit na een zorgvuldig proces samen met de ouders en de MR besloten.

 

Gezondheid

De beperkende maatregelen en richtlijnen voor volwassenen gaan onverkort door. De 1,5 meter maatregel blijft van kracht. Alle hygiënemaatregelen waaronder veelvuldig handen wassen blijven van groot belang. Er wordt dagelijks schoongemaakt op alle scholen.

Collega’s met klachten blijven thuis en laten zich testen (volgens de richtlijnen van de GGD).

Kinderen met klachten blijven ook thuis m.u.v. kleuters die bijvoorbeeld neusverkouden zijn.

 

Volwassenen in de school

Het aantal volwassenen in de school houden we zorgvuldig in de gaten. Vanaf aanstaande maandag is er wel meer mogelijk: de kinderen krijgen weer muzieklessen, het aanbod Kunst- en Cultuur wordt georganiseerd en de zwemlessen gaan weer van start.

Ook zijn stagiaires weer welkom op de scholen, evenals de professionele begeleiders in het kader van bijvoorbeeld de leerlingzorg.

U bent op uitnodiging welkom in de school voor een gesprek op een afgesproken tijdstip. Ook kan er weer een ouderavond worden georganiseerd (maximaal 1 ouder per kind).

Aan alle volwassenen die in de school komen wordt gevraagd zich op het SKOV-registratieformulier aan te melden zodat de school altijd zicht heeft op degenen die binnen zijn geweest.

 

Halen en brengen

Het brengen en ophalen van de kinderen vindt plaats op of buiten het schoolplein. Volwassenen komen dan niet in de school. Kleuters die maandag voor het eerst naar school gaan mogen de eerste week in de school worden gebracht. Wij hopen op uw begrip!

 

Maandag van kermis

Traditiegetrouw is de maandag na kermis (7 september) een vrije dag. Nu de kermis niet doorgaat hebben we opnieuw naar deze dag gekeken. Op advies van de directeuren en de GMR (die het vakantierooster vaststelt) is besloten de dag vrij te houden en niet te verplaatsen.

Maandag 7 september hebben de basisscholen een vrije dag.

 

Tot slot

Wij hopen dat we met deze afspraken een mooi schooljaar tegemoet kunnen zien en hebben er weer zin in. Hopelijk u en uw kind (eren) ook!

 

Een hartelijke groet, mede namens de directeuren,

 

Wilma Tjalsma

Bovenschools Manager Primair Onderwijs