Bericht aan de ouders van alle basisschool leerlingen

30 maart 2020
Bericht aan de ouders van alle basisschool leerlingen

Het weekend is achter de rug, de werkweek is weer begonnen….maar niets is meer zoals het was….

De scholen zijn alweer twee weken gesloten met alle consequenties die dat met zich meebrengt. Het is een ongekende situatie waarvan we nu nog niet weten hoe het verder gaat. Morgen komt het kabinetsbesluit over de schoolsluiting en de periode na 6 april. We staan met elkaar voorlopig voor een ongeëvenaarde grootse uitdaging. Met dit bericht richt ik mij graag tot u: alle ouders/ verzorgers.

Een hart onder de riem
Nu de scholen gesloten zijn, kinderen thuis op afstand onderwijs volgen, ouders thuis en op afstand werken, ligt er een grote uitdaging op uw bord. Het zal niet meevallen om dit alles in goede banen te leiden. Er zullen tal van situaties ontstaan waar niet meteen een antwoord op is en u op elkaar bent aangewezen. Vandaar even een hart onder de riem!

Onderwijs na 6 april
De afgelopen weken hebben onze scholen laten zien op tal van creatieve en innovatieve manieren ‘onderwijs op afstand’ en het thuis werken en leren van de kinderen te kunnen organiseren. Met veel bewondering zien wij mooie plannen en activiteiten ontstaan. Natuurlijk gaan onze scholen daarmee door als de periode na 6 april verlengd wordt. Vanzelfsprekend houden we u goed op de hoogte.

Tot slot
Voor u is de nieuwe werkweek begonnen. Veelal thuis met uw kind (eren). Hopelijk heeft u met elkaar een manier van omgaan gevonden. Ik wens u allen wijsheid, optimisme en doorzettingsvermogen toe in deze periode.

Met een hartelijke groet,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs