Home / Onze school / Overblijven op 't Kofschip

Overblijven op 't Kofschip


Tussenschoolse Opvang (TSO)

Mijn TSO
R.K. basisschool 't Kofschip
Franekerlaan 23
1132 LE Volendam
Inlogpagina: http://www.mijntso.nl/kofschip/  (klik op de blauwe link)
 
Onze overblijforganisatie gebruikt het administratiesysteem van ‘Mijn TSO’. Dit systeem biedt ouders veel gebruikersgemak. Aan- en afmelden voor de overblijf kan via de telefoon, tablet of computer gedaan worden. U kunt vaste dagen inplannen, losse dagen opgeven of toch nog dagelijks de opgegeven planning tot 10.00 uur wijzigingen wanneer dat nodig is. Om 10.00 uur zet Mijn TSO de aanmeldingen vast, zodat de overblijforganisatie op basis van de aangemelde kinderen de begeleiding kan inplannen.
 
Registreren
Dit online systeem vervangt de huidige manier van aan- en afmelden. Wel heeft u een account nodig om gebruik te kunnen maken van dit systeem. Wij vragen daarom alle ouders een eigen account aan te maken op http://www.mijntso.nl/kofschip (klik op de blauwe link). Ook als uw kind op dit moment geen gebruik maakt van de overblijf. 
Voor het registreren heeft u de volgende schoolcode nodig: 34SPwA6r
(Registreren via een tablet, laptop of computer, niet via telefoon.)
 Nadat u uzelf heeft geregistreerd en de oudergegevens heeft ingevuld, maakt u voor uw kind(eren) een account aan. Let op: u vult de groep in waar uw kind het nieuwe schooljaar in zit! Hierna kunt u de overblijfdagen plannen. Deze planning kunt u via tablet, laptop, computer én telefoon dagelijks wijzigen. 

Aanmeldformulier
Naast de digitale registratie, die hierboven staat beschreven, is het de bedoeling dat er eenmalig een 'papieren aanmeldformulier' ingevuld wordt.
Dit formulier kunt u hier downloaden en moet u vervolgens inleveren bij:

Audrey Koning
Johannes Vermeerhof 7
mobiel: 06-42493350/ 0299-364160


Betalingen
U betaalt € 1,50 per overblijfbeurt.
Dit systeem registreert alleen de dagen die u ‘afneemt’. Dit zijn ook de dagen waarbij u bent vergeten uw kind af te melden. De overblijf heeft immers personeel ingehuurd op basis van het aantal aangemelde kinderen.
Alle afgenomen dagen worden automatisch opgeteld, waarna u iedere twee maanden een gespecificeerde factuur via de mail ontvangt. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat u direct via iDeal kunt betalen.
Wij gaan er vanuit dat u veel gemak ervaart van dit programma.

Vrijwilligers
De ploeg mensen, die de overblijf leidt, bestaat voor een deel uit ouders van onze leerlingen, die zelf ook gebruik maken van de overblijf. Deze vrijwilligers zijn nodig, want zonder hen hebben we tekort overblijf-leidinggevenden. De coördinator van de TSO, zie ondergetekende, vraagt daarom regelmatig of ouders zich willen aanmelden om maandelijks een overblijfbeurt mee te draaien. Voor deze taak ontvangt men een vergoeding van € 10,- per overblijfbeurt.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de coördinator van onze TSO: zie ondergetekende.
 
Namens de overblijforganisatie,
 
Audrey Koning
Coördinator overblijf
0642493350