Home / Meer info / Vakanties

Vakantie en vrije dagen


Vakantierooster
Schooljaar 2019-2020

* Roostervrije dagen zijn studiedagen voor leerkrachten, de leerlingen zijn vrij van school. Deze dagen gelden voor alle scholen.