Brief aan de ouders ivm Corona

08 oktober 2020
Brief aan de ouders ivm Corona

Volendam, 7 oktober 2020

Beste ouders/ verzorgers,

Na de zomervakantie hebben onze scholen een goede start kunnen maken. De lange en onzekere periode vanwege de COVID-19 situatie vanaf maart leek even voorbij. We waren allen opgelucht. Het onderwijs leek weer als vanouds en aan de beperkende maatregelen volgens het protocol waren we zelfs gewend geraakt. Tot afgelopen weekend. De landelijke ontwikkelingen en de afgekondigde verscherpte maatregelen vanuit het kabinet houden ons al enige tijd waakzaam. Ook in Volendam neemt de verspreiding van het virus toe. Met dit bericht geef ik u een update en kijken we voor zover mogelijk is, alvast vooruit. Sinds afgelopen weekend hebben we te maken met inmiddels vier positief geteste leerkrachten op vier verschillende basisscholen in Volendam. Dit beeld komt overeen met de landelijke en lokale ontwikkelingen van de virusverspreiding. Nog geen reden tot paniek. Wel alle reden tot nog grotere waakzaamheid.

Hoe communiceren we hierover?
Zodra een medewerker klachten heeft die aan Corona zijn gerelateerd blijft deze thuis. Inmiddels kunnen leerkrachten met voorrang worden getest. Een medewerker die een positieve uitslag krijgt meldt dit onmiddellijk aan de directeur van de school en aan de HR-medewerker van SKOV. De school neemt direct maatregelen en informeert alle mensen die contact hebben gehad met deze medewerker. We hoeven niet te benadrukken dat het invullen van de registratielijst (bijvoorbeeld bij een ouder-kind-leerkrachtgesprek) van het grootste belang is om verdere verspreiding tegen te gaan.

De school overlegt samen met SKOV wie in quarantaine moeten gaan. We hanteren daarbij de 1,5 meter regel: wanneer contact heeft plaatsgevonden langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zal quarantaine volgen. Alle ouders van de betreffende school ontvangen bericht van de eigen directeur. De extra maatregelen die worden getroffen zijn op onze scholen hetzelfde. In grote lijnen komt het neer op het extra benadrukken en naleven van de afspraken rondom hygiëne en het houden van 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Daarnaast zullen er tijdelijk geen andere volwassenen meer in de school komen, dit beperkt zich tot de eigen leerkrachten.

Kunnen de scholen open blijven?
Wij doen met elkaar ons uiterste best om de scholen verantwoord open te houden. U begrijpt dat dit elke dag weer een puzzel en grote kopzorg voor de directeuren is. Leerkrachten zijn gedwongen thuis vanwege klachten, zijn in quarantaine of wachten op de uitslag. De kinderen zien dus vaker een ander gezicht voor de groep. Het kan voorkomen dat er een dag geen oplossing te vinden is voor alle groepen. In uiterste nood kan een groep dan een dag niet naar school. Alle scholen bereiden zich er op voor dat deze situatie zich een keer voor kan doen. Ook houden we er rekening mee dat de situatie van Thuisonderwijs terug kan keren. Onze scholen zullen niet zomaar sluiten. We hebben hierover altijd overleg met de GGD en de gemeente.

Wat kunnen ouders verwachten?
Kinderen die vanwege deze situatie thuis moeten blijven krijgen in overleg met de school huiswerk. De situatie kan verder van dag tot dag verschillen. Volgende week is het herfstvakantie. We kunnen nu nog niet voorspellen hoe we na die vakantie weer van start gaan. Ook komt er naar verwachting rond 20 oktober weer een persconferentie. Natuurlijk hopen we dat we met het huidige protocol verder kunnen. U hoort van ons als dat niet zo blijkt te zijn.

Dag van de leraar-directeur-ouder
Afgelopen maandag 5 oktober hebben alle leerkrachten tijdens de jaarlijkse Dag van de leraar een presentje ontvangen met een blijk van waardering. Deze periode vraagt ook van directeuren en van u als ouder veel geduld, begrip en flexibiliteit. Een dag van de directeur en een dag van de ouder zou op zijn plaats zijn! Afsluitend wil ik daarmee vooral zeggen: Laten we met zijn allen de schouders eronder blijven zetten in deze onzekere tijden!

We houden u op de hoogte en wensen u vooral gezondheid toe. Alvast een fijne vakantie volgende week.

Mede namens de directeuren,

Wilma Tjalsma
Bovenschools Manager Primair Onderwijs