Bericht aan ouders ivm Coronavirus 16 maart 2020

16 maart 2020
Bericht aan ouders ivm Coronavirus 16 maart 2020

De veranderingen in verband met de ontwikkelingen rondom het corona-virus volgen elkaar in rap tempo op. Afgelopen dagen hebben we u op de hoogte gehouden van de consequenties voor het onderwijs op onze scholen. Gister heeft het kabinet besloten dat alle scholen met ingang van vandaag geen onderwijs geven binnen de schoolgebouwen, behalve voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Deze situatie is afgekondigd voor de komende drie weken.

Zoals u begrijpt staan we met elkaar voor een ongeëvenaarde grootse uitdaging. Wij gaan ons uiterste best doen om daar het beste van te maken.

Gezondheid voorop

Vanzelfsprekend doen wij met elkaar al het mogelijke om gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat wij als volgt invulling geven aan de maatregelen van het kabinet:

  • Medewerkers die niet ziek zijn, komen naar school of werken thuis. Elke school heeft hierover met het eigen team afspraken gemaakt. Ons advies is om contacten zoveel mogelijk te minimaliseren;
  • Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis;
  • Kinderen blijven thuis;
  • Ondersteuningstrajecten voor groepjes kinderen en/ of individueel vervallen.

Opvang op enkele scholen

  • Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep wordt onderwijs/ opvang aangeboden. Wij verwachten dat deze noodzaak er alleen is als beide ouders vitale beroepen hebben. De berichtgeving is hierover enigszins verwarrend. Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat de opvang zelf thuis geregeld wordt. Als dat niet lukt vragen we u in overleg te treden met de school. Voorop staat dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven;
  • Het kabinet heeft een lijst met cruciale beroepen gepubliceerd;
  • Vandaag en morgen (tot 10.00u) inventariseren alle scholen hoeveel opvang nodig is;
  • Opvang wordt geclusterd op enkele scholen aangeboden; teamleden zullen de opvang middels roulatie uitvoeren;
  • Naar verwachting ontvangt u uiterlijk dinsdagavond bericht waar de opvang voor uw kind (eren) plaats zal vinden;
  • SKOV is in overleg met de organisaties die de naschoolse opvang regelen.

Onderwijs op afstand

Afgelopen weekend is door de teams hard gewerkt aan de voorbereidingen voor ‘onderwijs op afstand’ en het thuis werken en leren van de kinderen. Er zijn al veel plannen gemaakt om het onderwijs (tijdelijk) anders te organiseren. Nadrukkelijk geven we mee dat de kwaliteit van ons onderwijs staat of valt bij de vakkundigheid en nabijheid van de leerkracht. In deze bijzondere situatie maken we er samen het beste van.

Tot slot

We gaan een onzekere en ook ingewikkelde periode tegemoet. De komende tijd kunnen we niet zonder elkaars begrip, deskundigheid en creativiteit. Op onze scholen vinden nu al mooie ontwikkelingen plaats in deze lastige omstandigheid. Vol bewondering zien we collega’s met elkaar de schouders eronder zetten. Wij zullen elkaar de komende periode hard nodig hebben.

Vanzelfsprekend houden we elkaar goed op de hoogte.

Wilma Tjalsma (Bovenschools Manager Primair Onderwijs)