Home / Onze school / Schoolmaatschappelijk werker

Schoolmaatschappelijk werker


Uw kind en de basisschool
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven van iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen - naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Immers, een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij / zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte het kind het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt u daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.

Overleg
Soms is het probleem zo ingewikkeld, dat overleg met andere instellingen noodzakelijk is. Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Van tevoren wordt met u besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren. Van de uitkomst wordt u natuurlijk ook op de hoogte gebracht.

Hoe komt u met de schoolmaatschappelijk werker in contact?
U kunt zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Deze is op vaste tijden op school aanwezig. Hierover kunt u informatie krijgen op school. Ook de leerkracht of de intern begeleider kunnen u verwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

Voorbeelden op het gebied van opvoedingsvragen:

• u wilt weten of u anders met uw kind zou kunnen omgaan
• u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat
• u beleeft geen plezier meer aan uw kind

Voorbeelden op het gebied van kindgedrag:

• uw kind heeft voortdurend ruzie
• uw kind is lusteloos of juist overactief
• uw kind heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten

De schoolmaatschappelijk werker zal samen met u bekijken wat de beste hulp is voor u en uw kind.

Wat doet de schoolmaatschappelijk werker?
Als u of de school een beroep doet op de schoolmaatschappelijk werker, zal deze een gesprek met u als ouder / verzorger aangaan. Samen met u bespreekt de schoolmaatschappelijk werker de zorgen. In goed overleg wordt een oplossing gezocht. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.

Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig om u weer op weg te helpen. Soms is er voor langere tijd hulp nodig. De schoolmaatschappelijk werker bekijkt dan samen met u waar die hulp het beste geboden kan worden. Dat kan dan ook bij een andere instelling zijn. Natuurlijk zijn alle gesprekken vertrouwelijk.

Overleg
Soms is het probleem zo ingewikkeld, dat overleg met andere instellingen noodzakelijk is. Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Van tevoren wordt met u besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren. Van de uitkomst wordt u natuurlijk ook op de hoogte gebracht.

Hoe komt u met de schoolmaatschappelijk werker in contact?
U kunt zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Deze is op vaste tijden op school aanwezig. Hierover kunt u informatie krijgen op school. Ook de leerkracht of de intern begeleider kunnen u verwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werker is op onderstaande data aanwezig op 't Kofschip: 

 
Dag   Tijd
Maandag   27 november   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   11 december   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   15 januari   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   29 januari   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   12 februari   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   12 maart   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   26 maart   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   16 april   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   7 mei   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   28 mei   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   11 juni   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   25 juni   van 13:00 uur tot 14:00
Maandag   16 juli   van 13:00 uur tot 14:00
Klik hier voor meer informatie over onze schoolmaatschappelijk werker en hoe u met haar in contact kunt komen.