Home / Onze school / Schoolmaatschappelijk werker

Schoolmaatschappelijk werker


Uw kind en de basisschool
Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. Dit is een belangrijke fase in het leven van iedereen. Kinderen gaan de wereld om hen heen verkennen. Ze groeien op van kleuter naar puber. Zoals we allemaal weten gaat dat niet altijd zonder strubbelingen. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed gaat. Soms merken we op een andere manier dat hem of haar iets dwars zit. Omdat deze periode belangrijk is voor het verdere leven, is er op de basisscholen - naast aandacht voor het leren lezen, rekenen en schrijven - ook aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Immers, een kind dat zich lekker voelt kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?
Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Zo zal ook de leerkracht eerst met u praten als hij / zij zich zorgen maakt. U beiden kent tenslotte het kind het beste en meestal komt u er samen wel uit. Wanneer er echter zorgen blijven, kunt u daarover praten met de schoolmaatschappelijk werker.

Overleg
Soms is het probleem zo ingewikkeld, dat overleg met andere instellingen noodzakelijk is. Dat gebeurt alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Van tevoren wordt met u besproken wat de reden van het overleg is en wat het zou moeten opleveren. Van de uitkomst wordt u natuurlijk ook op de hoogte gebracht.

Hoe komt u met de schoolmaatschappelijk werker in contact?
U kunt zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Deze is op vaste tijden op school aanwezig. Tijdens de 'even' weken kunt u elke donderdag van 11.00 uur tot 12.30 uur terecht bij het inloopspreekuur. Hier kunt u vrij binnenlopen met al uw vragen. Ook de leerkracht of de intern begeleider kunnen u verwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

Klik hier voor meer informatie over onze schoolmaatschappelijk werker en hoe u met hem in contact kunt komen.