Home / Onze school / MR- GMR- pagina

MR- GMR- pagina


Leden van de MR een GMR kunnen via onderstaande links terecht op de gezamenlijke site waar wij alle documenten bewaren. Deze leden van de MR hebben om in te loggen een inlogcode/wachtwoord ontvangen welke nodig zijn wanneer je verder gaat via onderstaande links. Zij kunnen op de pagina van de MR zowel lezen als bijdragen. Op de pagina van de GMR kunnen zij alleen lezen. Klik op onderstaande links om verder te gaan naar de pagina van de MR of van de GMR.

MR: https://portal.deskov.nl/scholen/t_kofschip/team/mr/SitePages/Introductiepagina.aspx

GMR: https://portal.deskov.nl/organisatie/gmr/SitePages/Introductiepagina.aspx

De wet Medezeggenschap verplicht alle scholen om een medezeggenschapsraad in te stellen. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en leerkrachten. De taken en bevoegdheden zijn geregeld in het medezeggenschapsreglement. De Mr heeft in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht. Daarnaast is er ook een GMR, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke twee jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen ter vervanging van periodiek aftredende leden. De leerkrachten kiezen zelf collega’s uit hun midden. Voor de ouderleden worden verkiezingen uitgeschreven. De zittingsperiode duurt in principe 2 jaar, maar verlenging is mogelijk door herkiesbaarheid. Ouders kunnen zich aanmelden en bij meerdere kandidaten worden verkiezingen gehouden.

Samenstelling MR schooljaar 2016-2017;

Jeroen Leeflang: Tjaskermolen 18
                            1135 LM Edam
Jack Veerman: Vincent van Goghstraat 18
                          1132 TG Volendam  jackveerman1@hotmail.com
Arjan Prins:      Franekerlaan 5
                         1132 LE Volendam   a@arianprins.net

En namens het team MR:
Yoeri Moenis - ymoenis@t-kofschip.nl
Marc Jonk - mjonk@t-kofschip.nl            -> tevens GMR
Jacqueline Burger - jacquelineburger@t-kofschip.nl