Home / Onze school / De Ouderraad

De Ouderraad


De ouderraad

De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met teamleden vergaderen zij een aantal keer per jaar. Zij zijn een onmisbare schakel in het reilen en zeilen van de school. Tot hun taken behoren:

* Verzorgen Sinterklaascadeautjes en hulp bij Sint- en kerstviering.

* Innen en beheren van ouderbijdrage.

* Hulp bij activiteiten laatste schoolweek.

* Verzorgen afscheid groep 8.

* Hulp bij schoolreisjes en excursies en kamp.

* Hand- en spandiensten in de school.
* Luizencontrole.


Steeds wordt getracht om van elke groep een vertegenwoordiging binnen de ouderraad zitting te laten hebben. Nieuwe leden worden door de ouderraad zelf aangezocht en ouders kunnen zich aanmelden. Onze school heeft een actieve en behulpzame ouderraad.

In de ouderraad hebben zitting:

Irene Sier
Aline Guijt
Renate Kuiper
Annemarie Bank
Christel Kes
Agata Jaeger
Annelies Karsten
Anja Butter
Gretha Leeflang

Ook zijn er ouders die zich jaren lang hebben ingezet, zij zwaaien dit jaar af:
Martine Veerman
Regina kemper
Lynsey Parsons
Christa van Baar
Jack Veerman

Daarnaast zijn er nog een groot aantal hulpouders die allerlei werkzaamheden verrichten. Wilt u meehelpen neem dan contact op met de ouderraad, team of directie.