Ouderavond schoolplanDinsdag 12 november hebben we als team met een twintigtal ouders gesproken over de plannen die we voor de komende vier jaar hebben opgesteld. Dat was een zeer nuttige, plezierige en zeer positieve bijeenkomst. We hebben gesproken over de volgende stellingen:
 
- Een kind moet zelf veel meer kunnen kiezen op school.
- Het is slecht voor kinderen om de hele dag op een stoel achter hun tafel te zitten.
- Leerlingen indelen op basis van leeftijd alleen is achterhaald.
- Ik vind het belangrijkste dat mijn kind goed met anderen leert samenwerken.
- Ons schoolgebouw moet radicaal worden verbouwd.
- De school moet veel meer aansluiting zoeken bij de maatschappij buiten school.
 
In de gesprekken werd door ouders veel verteld en gevraagd. De informatie die dat oplevert verwerken we in de definitieve versie van het schoolplan. Dat wordt voorgelegd aan de MR en die moet daaraan zijn goedkeuring verlenen.
De ouders en de leerkrachten die er waren, waren zeer enthousiast. We zijn ons dan ook aan het beraden over een vervolg op deze avond, zodat we de volgende keer met nog meer ouders over ons onderwijs en onze school kunnen spreken.
 
 

nieuwsbrief 3 2019-2020


http://www.t-kofschip.nl/uploads/files/nr_03_15_nov.pdf

lees verder

nieuwsbrief 2 2019-2020


http://www.t-kofschip.nl/uploads/files/nr_02_15_okt.pdf

lees verder

nieuwsbrief 1 2019-2020


http://www.t-kofschip.nl/uploads/files/nr_01_24_sept.pdf

lees verder

Update van Johan Bond


Beste ouder(s),verzorger(s), Vanwege mijn gezondheid ben ik voorlopig de ochtenden aanwezig. De overige uren worden vervangen door dhr. John van Bemmelen. Hij is net als ik aanspreekbaar als directeu...

lees verder

Meer nieuws groep 1 en 2


Nieuwsarchief
Schoolmaatschappelijk werker (Toegevoegd op 23-07-2018)
Bibliotheek / Servicepunt Kofschip (Toegevoegd op 12-04-2018)
Meer nieuws...